LE PAYACO VYDANIA

LP LE PAYACO, Pohyblivý v nehynbom, Vidíme sa